Organizacijske storitve

 • Organiziranje sestankov z lastniki nepremičnine
 • Vodenje postopkov in izvajanje odločitev lastnikov nepremičnine

 

Administracijske storitve

 • Vodenje evidence nepremičnin
 • Vodenje postopkov zavarovanja
 • Izdaja letnega poročila

 

Vzdrževalne storitve

 • Izdelava načrta vzdrževalnih del
 • Nudenje takojšnje pomoči pri nujnih vzdrževalnih delih
 • Vodenje postopkov garancij

 

Finančne storitve

 • Računovodske in knjigovodske storitve
 • Knjiženje prejetih računov
 • Razporejanje obratovalnih stroškov
 • Plačevanje prejetih računov
 • Knjiženje terjatev in opominjanje dolžnikov
 • Vodenje rezervnega sklada

 

Pravne storitve

 • Priprava pogodb
 • Priprava sodne dokumentacije
 • Nudenje pravne pomoči