Smo družba, registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa v sodni register pravnih oseb Srg 96/01265, z osnovnim kapitalom 52.424,00 EUR in z osnovno dejavnostjo upravljanja večstanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih in poslovnih stavb ter garažnih hiš.

 

Z dejavnostjo upravljanja se ukvarjamo vse od leta 1991, z letom 1997 pa smo postali podjetje v 100% zasebni lasti. Danes nam zaupanje izkazujejo lastniki več kot 1300 stanovanjskih enot, s tem da se nam število večstanovanjskih stavb v upravljanju konstantno povečuje.

 

S podpisom Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri poslovanju z nepremičninami pri  Gospodarski zbornici Slovenije smo se zavezali, da kvalitetno in strokovno izvajamo prevzete naloge s strani naših strank-lastnikov večstanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih in poslovnih stavb.

 

Več podatkov na bizi.si