ravnanje z odpadki

Navodila za odlaganje ločeno zbranih odpadkov

Odgovorno ravnanje z odpadki in vse več ločevanja odpadkov v gospodinjstvih je v zadnjih letih preraslo v vsakdanjo prakso. Kljub temu pa se še vedno marsikomu poraja vprašanje kam umestiti kateri odpadek, embalažo in razne ostanke.

Da bi vas razrešili dvomov, smo za Vas pripravili navodila v obliki tabele za odlaganje ločeno zbranih podatkov. Navodila si lahko ogledate ali snamete tukaj.

S pravilnim ravnanjem z odpadki ne pomagate samo naravi in skupnosti, namreč se s pravilnim in rednim ločevanjem odpadkov lahko zmanjšajo stroški komunalnih storitev, saj je za določene odpadke potem potrebno manj tipiziranih posod za odvoz različnih vrst odpadkov.

Navodila za odlaganje ločeno zbranih odpadkov