Navodila za odlaganje ločeno zbranih odpadkov

Odgovorno ravnanje z odpadki in vse več ločevanja odpadkov v gospodinjstvih je v zadnjih letih preraslo v vsakdanjo prakso. Kljub temu pa se še vedno marsikomu poraja vprašanje kam umestiti kateri odpadek, embalažo in razne ostanke. Da bi vas razrešili dvomov, smo za Vas pripravili navodila v obliki tabele za